Kontakt

Poboljšanje kapaciteta Uprave za izvršenje u oblasti alternativnih sankcija, post-penalne i zdravstvene zaštite

Gračanička 18

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2626 322

E-mail: zoran_mihailovic@ecg.rs

map