Obuka trenera u nevladinim organizacijama za širenje mreže podrške bivšim osuđenicima

9. Novembar 2021.

Stručni tim projekta Evropske unije„Poboljšanje kapaciteta zatvorske uprave u oblasti alternativnih sankcija, postpenalne i zdravstvene zaštite“ , čiji krajnji korisnik je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, održao je obuku za predstavnike nevladinih organizacija koje pružaju podršku bivšim osuđenicima u periodu nakon izvršene kazne. Obuka je počela 27. jula, a završena je 8. septembra 2021. godine. Ova obuka predstavlja nastavak obuke za trenere koja se sprovodi u okviru ovog projekta. Prvi deo obuke, usmeren na sticanje opštih veština trenera, pored predstavnika nevladinih organizacija, uključio je i zaposlene u službama za tretman pri KPZ/OZ, Poverenike i zaposlene u Službama za zdravstvenu zaštitu u KPZ/OZ za koje će slične radionice iz specifičnih veština biti održane u narednom periodu.

Obuka, koju je prošlo šest predstavnika nevladinih organizacija „Neostart“, „Posle kiše“, „Izlazak“ i „Restart“, osmišljena je da pruži potrebnu pripremu za dalji trening osoba koje će raditi u neposrednom kontaktu sa osuđenim licima na pružanju postpenalne pomoći i podrške. Kroz radionice i prezentacije, budući treneri upoznali su se sa principima postpenalne prakse, humanosti, poverljivosti, pristupačnosti, profesionalnosti i drugim veštinama i tehnikama od značaja za rad na podršci ovoj osetljivoj populaciji. Pored sticanja ovih znanja, oni su stekli i veštine kako da ista prenesu na druge aktiviste koji će raditi na integraciji bivših osuđenih lica.

Period otpuštanja i prelaska iz zavoda u zajednicu je naročito delikatan i prati ga niz poteškoća. Mnogi pojedinci nakon otpusta nemaju adekvatan smeštaj u koji bi se vratili, imaju nizak nivo obrazovanja ili profesionalnih kvalifikacija, samopouzdanja, psihičkih problema ili iskustva u zloupotrebi narkotika. Sa druge strane, sama bivša osuđena lica često imaju predrasude prema zajednici u koju se vraćaju, očekujući negativne reakcije društvene zajednice prema njima.

Uloga nevladinih organizacija u ovom procesu se do sada pokazala kao nezamenjiva kod nas, kao i u zemljama Evropske unije. Stoga je potrebno raditi na kontinuiranom stručnom usavršavanju onih koji imaju direktan kontakt sa bivšim osđenim licima, a koji dolaze iz civilnog sektora. Ova vrsta obuka značajna za premošćavanje jaza i socijalne distance između onih kojima je pomoć potreba i onih koji tu pomoć pružaju kako bi se omogućilo što lakše i efikasnije uključivanje bivših osuđenih lica u svoje zajednice i time im se pomoglo da kao ravnopravni građani funkcionišu u društvu i odvrate se od puta kriminala.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija koja već godinama unazad razvija saradnju sa civilnim sektorom u ovoj oblasti zahvaljujući ovakvom treningu samo će unaprediti postojeću saradnju, a samim tim i unaprediti kvalitet pripreme za otpust osuđenih lica