ODRŽANE NOVE RADIONICE ZA SLUŽBENIKE TRETMANA I POVERENIKE U SKLOPU PILOT PROJEKTA PRIPREME ZA OTPUST I PRUŽANJE POMOĆI NAKON OTPUSTA OSUĐENIKA

19. April 2021.

Poboljšanje kapaciteta zatvorske uprave u oblasti alternativnih sankcija, post-penalne i zdravstvene zaštite“, koji finansira Evropska unija (EU), a čiji je korisnik Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, održane su nove radionice u cilju edukacije zaposlenih u Službi za tretman kazneno-popravnih ustanova i povereničkim kancelarijama zaduženim za sprovođenje vanzavodskih sankcija.

Republika Srbija ima dobru zakonsku osnovu za pripremu za otpust i izradu programa podrške osuđenim licima nakon otpusta, koja je u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima, a kako pokazuje statiske većine evropskih zemalja, najveća stopa recidivizma među osuđenim licima dešava u razdoblju neposredno nakon otpusta ako nije organizovana adekvatna postpenalna podrška. U tu svrhu razvili smo Pilot projekat koji će dati inicijalni okvir za sprovođenje institucionalne saradnje na reintegraciji bivših osuđenika u društvo. Kako je odlučeno, Pilot projekat ćemo započeti sa pet osuđenika koji će u narednom periodu biti otpušteni iz Kazneno popravnog zavoda (KPZ) u Požarevcu.

Obuke za poverenike ( u gradovima u koje će se otpušteni osuđenici po isteku kazne vratiti) i služebnike tretmana KPZ u Požarevcu koji su uključeni u ovaj Pilot projekat održane su 25. i 26. februara 2021. godine. Zbog trenutne epidemiološke situcije, poštujući propisane mere za zaštitu zdravlja, polaznici su bili podeljeni u dve grupe.

Nakon uopšetene prezentacije Pilot projekta i dosadašnjih rezultata i predstavljanja polaznika, službenici tretmana i poverenici su zajedno sa trenerima radili na proceni potreba osuđenika uključenih u Pilot projekat, pripremali se na direktan rad sa osuđenicima i saradnju sa lokalnim zajednicama. Na kraju obuke polaznici su radili na nacrtu Plan sprovođenja pripreme za otpust i pružanje pomoći nakon otpusta.

Raznovrsne radionice tokom ove obuke polaznici su ocenili kao dinamične i veoma korisne, osvrćući se naročito na međusobnu saradnju i razmenu informacija. Ove radionice samo su jedan od koraka predviđenih u sklopu ovog Pilot projekta, a nadamo se da ćemo uskoro moći da predstavimo konkretne rezultate koji će pomoći da se dalje oblikuje program pripreme za otpust u Srbiji u skladu sa svim savremenim globalnim standrardima i zasnovan na efikasnom sistemu saradnje svih državanih institucija jer to je ono što čini zajednicu bezbednijom.