Zaposleni u kazneno-popravnim ustanovama obučeni u skladu sa praksom EU za bolji postpenalni prihvat osuđenika

9. Novembar 2021.

U okviru projekta Evropske unije (EU)  Poboljšanje kapaciteta zatvorske uprave u oblasti alternativnih sankcija, postpenalne i zdravstvene zaštite , čiji krajnji korisnik je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, 13. i 14. oktobra 2021. godine završena je obuka za zaposlene u službi za tretman u zavodima koji će dalje obučavati ostale službenike tretmana za rad na pripremi za otpust osuđenika.

Obuku je prošlo sedam zaposlenih u službi za tretman iz Okružnog zatvora u Beogradu i kazneno-popravnih zavoda u Nišu, Požarevcu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici, sa ciljem da pruži potrebnu pripremu za dalje kontinuirano stručno usavršavanje drugih službenika tretmana u ovim zavodima u sprovođenju Programa pripreme za otpust.  Radioce i prezentacije bile su usmerene na osnaživanje i metodologije prenošenja znanja o značaju postpenalnog prihvata i zaštite, Programa pripreme za otpust, koncepta utvrđivanja potreba osuđenika značajnim za reintegraciju nakon otpusta, izrade Plana pripreme za otpust, rada kako sa osuđenicima, tako i sa predstavnicima lokalne zajednice.

U periodu nakon otpusta iz zavoda, mnoga bivša osuđena lica suočavaju se brojim poteškoćama, koje im, u nedostatku prave podrške, mogu značajno otežati, a nekad čak i onemogućiti reintegraciju u društvo. Kako bi postpenalna zaštita i podrška bila adekvatno pružena u segmentima gde je najpotrebnije, od velikog je značaja da se na pravilan način utvrde pojedinačne potrebe svakog osuđenog lica u smislu potrebe prebivališta, stručnog usavršavanja, zaposlenja, podrške kod bolesti zavisnosti, kao i drugih hroničnih i psihičkih bolesti. Blagovremena i adekvatna podrška kako tokom izvršenja sankcija, tako i nakon otpusta iz zavoda ključan je faktor uspešnoj rehabilitaciji osuđenih lica, što dovodi do smanjenja stope recidivizma, a posledično i stope kriminala u zajednici.

Obuka za trenere, kao  jedna od aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog projekta, podeljena je u dva dela: prvi deo obuke, usmeren na sticanje opštih veština trenera, koju su prošli predstavnici službe za tretman, povereničke službe, nevladinih organizacija i Specijalne zatvorske bolnice (SZB), dok je drugi deo osmišljen kao unapređivanje specifičnih veština svake od grupacija trenera. U septembru ove godine kompletirana je obuka za trenere iz nevladinih organizacija, a u toku je priprema za obuku zaposlenih u Službi za zdravstvenu zaštitu SZB-a. 

Projekat Evropske unije, vredan 1.4 miliona evra, sprovodi se od septembra 2019. godine i trajaće do maja 2022. godine. Projekat je deo pretpristupnog mehanizma EU da pomogne zemljama u približavanju standarda EU.