PROJEKAT PRIPREMIO NOVE TRENERE ZA ZAPOSLENE U OBLASTI PENALNOG I POSTPENALNOG TRETMANA

1. Oktobar 2020.

U okviru projekta Evropske unije (EU) „Poboljšanje kapaciteta zatvorske uprave u oblasti alternativih sankcija, postpenalne i zdravstvene zaštite“ tokom jula i avgusta 2020. godine održane cu obuke za sticanje osnovnih trenerskih veština za obučavanje zaposlenih u oblasti penalnog i postpenalnog tretmana.

Trodnevnu obuku prošao je ukupno 21 polaznik u tri grupe:

-              Od 22-31. jula obuku su prošli predstavnici organizacija koje pružaju postpenalnu podršku širom Srbije, koji će druge organizacije pripremati za rad sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija;

-              Drugu grupu od 17-21. avgusta činili su predstavnici službi za tretman (kazneno-popravni zavodi i okružni zatvori) i specijalne zatvorske bolnice. Predstavnici službe za tretman zadužene za rad sa osuđenim licima kroz programe koji imaju za cilj  pozitivne promene u ponašanju osuđenih tokom izvršenja kazne zatvora, obučavaće svoje kolege za primenu programa za otpust, dok će predstavnici Specijalne bolnice obučavati kolege za primenu novog programa za smanjenje štete nastale usled zavisnosti od droga, i sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem krvi i tuberkuloze;

-              Šest predstavnika povereničke službe koja je zadužena za nadzor nad izvršenjem vanzavodskih sankcija i mera, prošlo je obuku u trećoj grupi od 19-24. avgusta. Oni će druge poverenike obučavati za primenu novog programa za rad sa osuđenima na kaznu kućnog zatvora sa ili bez primene elektronskog nadzora.

Tokom prvog dana obuke, polaznici su se upoznali sa osnovnim principima formiranja i održavanja treninga, podučavanju odraslih, kao i savetima za uspešnu komunikaciju. Drugi dan bio je posvećen praktičnom radu, pa su polaznici dobijali konkretne zadatke za rad u grupama. Fokus trećeg dana obuke bio je na procesu kreiranja treninga, fazama sprovođenja i evaluaciji kao korisnom mehanizmu za dalji razvoj treninga. Tim trenera projekta razvio je i priručnik koji će ovim novim trenerima biti od koristi tokom obuka koje budu sami vodili. 

Kako bi se ova projektna aktivnost neometano sprovodila, imajući u vidu epidemiju COVID-19 vurisom, tim projekta razvio je metodologiju za „online“ treninge, pa su ovi trodnevni kursevi za sve tri grupe uspešno održani preko Google meet platforme.

„Kako bi nastavio sa radom i tokom restrikcija i zabrana okupljana usled epidemije korona visursom, projekat je morao da pronađe nove metode sprovođenja aktivnosti. Za tim projekta naročit izazov bilo je održavanje obuka za trenere. Koristeći jedan od savremenih sistema kao što je platforma Google Meet, ova aktivnost je uspešno sprovedena. Tokom prethodna dva meseca ekspert na projektu držao je obuke za sticanje osnovnih trenerskih veština zaposlenima u institucijama i nevladinim organizacijama iz oblasti penalnog i postpenalnog tretmana. Iako je uticaj epidemije korona virusom katastrofalan, ipak postoje neke inicijative koje su se razvile kao posledice epidemije“, istakao je Kris Frost, vođa projektnog tima.

Obuka za trenere osmišljena je da postavi temelj daljeg sprovođenja projektnih aktivnosti koje imaju za cilj da obuče i pripreme osoblje koje radi na penalnom i postpenalnom zbrinjavanju u smislu novih programa Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.